Bài Viết Chọn Lọc – Nông Nghiệp Sạch
PHÂN LOẠI CÁC LOẠI VÔI VÀ CÔNG DỤNG CỦA VÔI ĐỐI VỚI CÂY PHONG LAN
Bài Viết Chọn Lọc

PHÂN LOẠI CÁC LOẠI VÔI VÀ CÔNG DỤNG CỦA VÔI ĐỐI VỚI CÂY PHONG LAN

Vôi bột hay nước vôi được sử dụng nhiều trong nông nghiệp, đặc biệt với cây trồng. Vôi có tác dụng khử chua, khử mặn cho đất; vôi ngăn cản sự phát triển của nấm bệnh gây hại cho cây trồng và giống vật
Read More
TỔNG HỢP BẢNG CHỈ SỐ PH PHÙ HỢP CÁC TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM
Bài Viết Chọn Lọc

TỔNG HỢP BẢNG CHỈ SỐ PH PHÙ HỢP CÁC TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG Ở VIỆT NAM

Dưới đây là bảng chỉ số pH thích hợp cho việc trồng một số loại cây trồng tại Việt Nam ảnh hưởng pH đất tới phát triển cây trồng Bảng thống kê khoảng pH phù hợp cho từng loại cây trồng: ...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Chất lượng không khí chung quanh các bộ phân thân lá của cây có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Một số khí như sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO), và hydrofluoric acid (HF), khi đư...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC ĐẤT VÀ THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ TRONG ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC ĐẤT VÀ THÀNH PHẦN KHÔNG KHÍ TRONG ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Cấu tạo đất và thành phần không khí trong đất có ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Biết được thành phần và cấu tạo đất chúng ta sẽ có được phương án trồng và chăm s...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Trong đất cần có một độ ẩm thích hợp để cây trồng hút được dễ dàng. Đất ngập úng hay thiếu nước đều ảnh hưởng không tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng. Cây trồng bị ngập nước dẫn đến các tế bào rễ...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

Năng lượng ánh sáng mặt trời là 1 yếu tố rất có ý nghĩa trong sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Chất lượng, cường độ, và thời gian chiếu sáng là các thông số quan trọng. Ánh sáng trong ngà...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA QUANG KÌ ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA QUANG KÌ ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Chế độ quang kỳ hay quang kì là khái niệm lạ đối với các bạn. Nhưng thực tế nó lại rất quen thuộc với chúng ta. Hẳn các bạn đều biết đến câu cao dao " Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười...
Read More
ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Độ pH tác động nhiều đến các tính chất vật lý, hóa học và vi sinh vật của đất đến sự phát triển và năng suất của cây trồng ảnh hưởng pH đất tới phát triển cây trồng Phản ứng của đất hay pH của...
Read More
SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Cây giống rất cần dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Dinh dưỡng và các thành phần trong đất có tác động tới quá trình sinh trưởng ra hoa tạo quả của cây. Dinh dưỡng trong đất bao gồm nhiều thà...
Read More
KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BƠ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO
Bài Viết Chọn Lọc

KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BƠ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

I. GIỚI THIỆU VỀ CÂY BƠ Cây bơ có nguồn gốc ở Mexico, được người pháp trồng nhiều ở nước ta vào những năm 1940, hiện nay bơ được trồng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tập trung nhiều ở các tỉnh như
Read More