Hoạt Chất Diệt Côn Trùng – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN LÀ GÌ?

Neem (Azadirachta indica A.Juss) Bộ Meliaceae cây neem được trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tại phân tích đầu tiên của một bệnh dịch hạch tham quan học tập của châu chấu, hạt cây
Read More
THUỐC TRỪ SÂU GỐC PYRETHROIT (GỐC CÚC TỔNG HỢP) 
Bài Viết Chọn Lọc

THUỐC TRỪ SÂU GỐC PYRETHROIT (GỐC CÚC TỔNG HỢP) 

Nhóm này dễ bay hơi và phân hủy nhanh trong môi trường, độc với động vật thuỷ sinh, ký sinh và thiên địch, không hỗn hợp với các thuốc có chứa kiềm và có một số hoạt chất sau: CYPERMETHRIN ALPHA CYP
Read More