Nhóm Sinh Học – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN LÀ GÌ?

Neem (Azadirachta indica A.Juss) Bộ Meliaceae cây neem được trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tại phân tích đầu tiên của một bệnh dịch hạch tham quan học tập của châu chấu, hạt cây
Read More