Hoạt Chất Diệt Nấm – NÔNG NGHIỆP
HOẠT CHẤT AMISULBROM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT AMISULBROM LÀ GÌ?

Tên hóa học:  3 - [(3-bromo-6-flooro-2-metyl-1H-indol-1-yl) sulfonyl] -N, N-dimetyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamit Tính chất: Ít độc với người và môi trường. Đặc hiệu với các nấm lớp Oomycetes(Phyt
Read More
HOẠT CHẤT DIFENOCONAZOLE LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT DIFENOCONAZOLE LÀ GÌ?

Tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh). Tên hóa học: 1 - [[2- [2-chloro-4- (4-chlorophenoxy) phenyl] -4-metyl-1,3-diox
Read More
HOẠT CHẤT AZOXYSTROBIN LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT AZOXYSTROBIN LÀ GÌ?

Giới thiệu: Azoxystrobin được phát hiện trong quá trình nghiên cứu về Oudemansiella mucida và Strobilurus tenacellus, là loại nấm màu trắng hoặc nâu nhỏ thường được tìm thấy trong các khu r...
Read More