Cây Bắp – Corn – NÔNG NGHIỆP
BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST
Bệnh Rỉ - Rust, Common Rust

BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Puccinia spp., đây là nấm ký sinh bắt buộc. Có ba loài được ghi nhận đã gây ra bệnh rỉ trên bắp là: P. sorghi,  P. polysora, P.purpurea. Nấm P. polysora thường gặp ở nh
Read More
BỆNH HÉO TƯƠI HẠI CÂY NGÔ
Bệnh Héo Tươi

BỆNH HÉO TƯƠI HẠI CÂY NGÔ

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas stewartii (E.F. Smith) Dowson (Bacterium stewartii  E.F. Smith,  Erwinia stewartii,  Pseudomonas stewartii,  Aplanobacter stewartii, Phytpmonas stewart
Read More
BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT
Bệnh Héo Cây Con - Damping Off, Rhizoctonia Root Rot, Crown And Brace Root Rot

BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT

Tác nhân gây bệnh:            Bệnh do nấm Rhizoctonia solani. Triệu chứng:         Nấm bệnh tấn công phần thân gần mặt đất, làm cây con héo gục. Gặp điều kiện thích hợp, cây đã lớn cũng bị nhiểm b
Read More
BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE
Bệnh Đốm Vằn - Banded Disease

BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE

Tác nhân gây bệnh: Bệnh  do  nấm  Rhizoctonia solani f. sp.  sasaki;  R. icrosclerotia; Corticium solani; Thanatephorus cucumeris; Pellicularia filamentosa  gây ra. Nấm có sợi nấm không màu, có ngăn
Read More
BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT
Bệnh Đốm Lá To - Turcicum Leaf Blight

BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT

Tác nhân: Bệnh  do  nấm  Helminthosporium turcicum Passerini, giai đoạn hoàn toàn là !ITrichometasphaeria turcia!i Luttrell, thuộc lớp Nấm Nang. Triệu chứng: Trên lá có đốm bệnh hình thuyền, màu và
Read More
BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ – SOUTHERN LEAF BLIGHT (LEAF SPOT)
Bài Viết Chọn Lọc

BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ – SOUTHERN LEAF BLIGHT (LEAF SPOT)

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Helminthosporium maydis Nishikado & Miyake, giai đoạn hoàn toàn là Cochliobolus heterostrophus Drechsler. Loài nầy tỏ ra thích ứng với điều kiện nóng ẩm cao hơn loà
Read More
BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW
Bệnh Bạch Tạng - Java Downy Mildew

BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW

Tác nhân: Bệnh do nấm Sclerospora maydis gây ra. Đính bào đài phân nhánh đôi. Nhánh dài 150-550 micron, với tế bào chân nhánh dài khoảng 60-180 micron. Đính bào tử có dạng hình cầu hoặc hình bán cầu,
Read More