Bệnh Đốm Lá To – Turcicum Leaf Blight – Thuốc trừ sâu sinh học,thuốc trừ nấm,thuốc trừ rầy,thuốc diệt chuột
BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT
Bệnh Đốm Lá To - Turcicum Leaf Blight

BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT

Tác nhân: Bệnh  do  nấm  Helminthosporium turcicum Passerini, giai đoạn hoàn toàn là !ITrichometasphaeria turcia!i Luttrell, thuộc lớp Nấm Nang. Triệu chứng: Trên lá có đốm bệnh hình thuyền, màu và
Read More