Bệnh Khảm Sọc Lá – Striped Mosaic, Corn Stripe, Maize Mosaic – Thuốc trừ sâu sinh học,thuốc trừ nấm,thuốc trừ rầy,thuốc diệt chuột