COLLETOCHICHUM – Thuốc trừ sâu sinh học,thuốc trừ nấm,thuốc trừ rầy,thuốc diệt chuột
GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?

Đặc điểm Nó được mô tả có 11 loài (von Arx,1957; Sutton, 1973). Nhưng Alexopoulos và Mims (1979) thì đề xuất trên 1000 loài hình thức trong giống này đã được mô tả trước đây, phần lớn chúng trùng tên
Read More