BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE – AGRICULTURE

Shop

Home Khu Vực Dành Cho Quảng Cáo 

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE

benh dao on

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE

Liên hệ

Description

Hôm nay, mình xin tặng Quý đọc giả Bộ tài liệu nông học: chuyên đề Bệnh Đạo Ôn.

Quý đọc giả Click vào đường link, sau đó chọn Skip Ad (ở góc trên bên phải màn hình), và tải tài liệu.

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 1)

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 2)

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 3)

+ BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 4)

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 5)

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 6)

BỆNH ĐẠO ÔN LÚA – RICE BLAST DISEASE (Phần 7)

Thêm tài liệu Tiếng anh để Các bạn tham khảo nhé:

+ RICE BLAST DISEASE

Nếu Quý đọc giả không tải được tài liệu, vui lòng liên hệ qua những kênh sau để mình hỗ trợ.

Facebook: https://www.facebook.com/nongnghiepsach.com.vn/

Số điện thoại: 0933.067.033

Xin cảm ơn!