BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG ĐÃ KHÁNG THUỐC BVTV – AGRICULTURE

Shop

Home Bộ Sản Phẩm Chuyên Dùng Cho Từng Loại Dịch Hại Cây Trồng 

BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG ĐÃ KHÁNG THUỐC BVTV

bo overagon kobi

BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG ĐÃ KHÁNG THUỐC BVTV

Liên hệ

 Quy cách:

+ Overagon 695EC: chai 480ml

+ Kobi 1.0SL: chai 200ml

Description

Bộ sản phẩm gồm 2 sản phẩm:

+ Overagon 695EC – OVERAGON 695EC – ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

+ Kobi 1.0SL – KOBI 1.0SL – ĐẶC TRỊ NHỆN VÀ BỌ CÁNH TƠ CHO CÂY TRỒNG

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033