PM043 ĐIỀN TRANG TRICHO – CHUYÊN PHÒNG BỆNH THỐI RỄ CHO CÂY CÓ MÚI – Nông Nghiệp Sạch

Shop

Home Phân bón - Nông cụ Phân bón Phân bón gốc Phân bón vi sinh 

PM043 ĐIỀN TRANG TRICHO – CHUYÊN PHÒNG BỆNH THỐI RỄ CHO CÂY CÓ MÚI

PM043 ĐIỀN TRANG – TRICHO CÂY CÓ MÚI

PM043 ĐIỀN TRANG TRICHO – CHUYÊN PHÒNG BỆNH THỐI RỄ CHO CÂY CÓ MÚI

Liên hệ

QUY CÁCH SẢN PHẨM: 1 gói/500g (30 gói/ thùng)