THUỐC THÚ Y TYLODOX – ĐẶC TRỊ CRD, MYCOPLASMA, KHẸT VỊT, BẠI LIỆT, SƯNG PHÙ ĐẦU, CORYZA, THƯƠNG HÀN, E.COLI – Nông Nghiệp Sạch

Shop

Home Thuốc Thú Y 

THUỐC THÚ Y TYLODOX – ĐẶC TRỊ CRD, MYCOPLASMA, KHẸT VỊT, BẠI LIỆT, SƯNG PHÙ ĐẦU, CORYZA, THƯƠNG HÀN, E.COLI

tylodox

THUỐC THÚ Y TYLODOX – ĐẶC TRỊ CRD, MYCOPLASMA, KHẸT VỊT, BẠI LIỆT, SƯNG PHÙ ĐẦU, CORYZA, THƯƠNG HÀN, E.COLI

Liên hệ

Quy cách: gói 100 gm