VINO 302 – HẠT GIỐNG DƯA LEO LAI F1 – AGRICULTURE

Shop

Home Hạt - Cây giống Hạt Giống Hạt Rau Củ 

VINO 302 – HẠT GIỐNG DƯA LEO LAI F1

vn302

VINO 302 – HẠT GIỐNG DƯA LEO LAI F1

Liên hệ

Description

– Cây sinh trưởng tốt, phân nhánh nhiều, mật độ bông trái cao, thu hoạch rộ.

– Trái có màu xanh rất đẹp, suông, dài 15-17 cm.

– Trái có độ đồng đều cao, năng suất 3-4 kg/gốc.

Thu hoạch: 34-36  ngày sau gieo.

Mật độ trồng

Mùa nắng:  1,2 x 0.5m

Mùa mưa:   1,2 x 0,6m

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033