HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TIÊU – AGRICULTURE
HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TIÊU
Bài Viết Chọn Lọc

HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TIÊU

Đối với các vườn tiêu lâu năm chăm sóc kém hay vườn mới trồng, nhưng không làm đất kỹ thì rệp sáp thường tấn công và gây hại nặng. Hỏi: Vườn tiêu ở vùng chúng tôi thường bị rệp sáp gây hại nặng ở các
Read More