NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN – AGRICULTURE
NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 - GÀ ĐỒI SÓC SƠN Với điều kiện thuận lợi là địa thế đồi dốc thoải, nhiều hộ dân tại Sóc Sơn đã và đang phát triển nghề nuôi gà thả đồi. Từ con giống được chọn lọc cẩn thận, gà
Read More