PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ HẠI XOÀI – AGRICULTURE
benh than thu tren xoai
Cây Ăn Quả

PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ HẠI XOÀI

Posted On January 10, 2017 at 2:08 am by / Comments Off on PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ HẠI XOÀI

1-Tên gọi và danh pháp khoa học

Tên thường gọi: Nấm bệnh thán thư xoài.

Tên tiếng Anh: Anthracnose fungi.

Tên khoa học: Colletotrichum gloeosporioides Penz.

Tên đồng nghĩa: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk, (1903)

Các loài tương cận: Có trên 50 loài (Xem: Colletotrichum).

Trong đó có loài C. acutatum cũng gây bệnh thán thư trên cây xoài.

2-Phân loại khoa học (Scientific classification)

 

Giới (Kingdom): Nấm (Fungi)
Ngành (Phylum): Nấm đảm (Ascomycota)
Phân ngành (Subphylum): Pezizomycotina
Lớp (Class): Sordariomycetes
Bộ (Order): Glomerellales
Họ (Family): Glomerellaceae
Chi (Genus): Colletotrichum
Loài (Species): Colletotrichum gloeosporioides

 

Chi nấm Colletotrichum là tên được gọi trong giai đoạn sinh sản vô tính (anamorph) và trong giai đoạn sinh sản (teleomorph) được gọi là Chi Glomerella. Đây là một chi lớn với hàng trăm loài nấm trong đó đa số chuyên gây bệnh thán thư trên cây trồng, một số loài có quan hệ cộng sinh với thực vật.

Loài nấm gây bệnh thán thư Colletotrichum gloeosporioides (giai đoạn sinh sản vô tính), trong giai đoạn sinh sản hữu tính được gọi là Glomerella cingulata là loài nấm đa ký chủ gây bệnh thán thư trên nhiều loài cây trồng và là loài gây bệnh thán thư chủ yếu trên cây xoài.

Khuẩn lạc, khuẩn ty và bào tử nấm Collectotrichum

3-Phân bố

Đây là loài nấm gây bệnh cây trồng phổ biến trên khắp thế giới từ vùng nhiệt đới đến vùng ôn đới, nặng nhất ở vùng nhiệt đới.

Ở Việt Nam loài nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư nặng trên cây xoài và cây đu đủ.

Ngoài ra còn loài nấm C. acutatum cũng gây bệnh thán thư trên cây xoài.