BỆNH THỐI RỄ, THỐI NGỌN VÀ THỐI MẦM TRÊN CÂY ỚT – AGRICULTURE