BỆNH THỐI TRÁI – AGRICULTURE
BỆNH THỐI TRÁI MƯỚP VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH
Cây Mướp Đắng

BỆNH THỐI TRÁI

Posted On March 11, 2017 at 1:28 pm by / No Comments

BỆNH THỐI TRÁI MƯỚP VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH


Dàn mướp đắng đang ra hoa, biểu hiện bị thối đuôi trái. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Nguyễn Thị Nhung đã trả lời cho câu hỏi như sau:

Trước tiên cần chăm sóc bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, sau đó kiểm tra xem mướp đắng có bị giòi đục quả không thì phòng trị ngay.

Còn nếu bị thối do nấm gây hại thì cần khắc phục ngay từ lúc mới chớm bệnh, cụ thể như sau:

+ Thu gom quả bệnh nặng tiêu hủy.

+ Phòng trừ sớm khi bệnh mới xuất hiện (5-7% bị bệnh) khi đã bị nặng rồi mới xử lý thuốc thì không có tác dụng.

+ Để phòng và trừ bệnh hiệu quả cần chú ý các biện pháp sau:

– Vệ sinh vườn thông thoáng

– Bón phân cân đối hợp lí, nếu vườn hay bị bệnh không bón phân đạm vào thời kỳ quả lớn

– Đủ nước, không để bị hạn vào giai đoạn quả phát triển.

-Thuốc hoá học phòng trừ bệnh có những hoạt chất sau:

+ METIRAM COMPLEX ( Polyram 80DF, Cabrio Top 600WG, …).

+ DIFENOCONAZOLE (Super Tank 650WP, Map Super 300EC, Athuoctop 480SC, amistar top 325SC,…).

+ AZOXYSTROBIN (Azoxy Gold 600SL, Overamis 300SC, Athuoctop 480SC, amistar top 325SC,…).

+ PROPICONAZOLE (Sagograin 300EC, Fillia 525SE, Tilt super 300EC,…).

+ TEBUCONAZOLE  (Tepro super 300EC,…)

là những thuốc phun trừ bệnh hiệu quả.

Sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.