CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỐI GỐC TRÊN CÂY HOA HỒNG – AGRICULTURE