SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 21: QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN – RICE BLAST DISEASE – PIRYCULARIA ORYZAE – AGRICULTURE
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 21: QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN – RICE BLAST DISEASE – PIRYCULARIA ORYZAE

Posted On August 10, 2017 at 8:54 am by / Comments Off on SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 21: QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN – RICE BLAST DISEASE – PIRYCULARIA ORYZAE

PHẦN 1:

PHẦN 2:

PHẦN 3:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033

Các bạn có thể đăng kí kênh của Việt Nam Nông Nghiệp Sạch (bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng Youtube bên dưới) để cập nhật thêm thông tin về kiến thức phòng trừ bệnh cho cây trồng. Xin chân thành cảm ơn!