QUY TRÌNH PHỤC HỒI, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH TRÊN CÂY TIÊU – AGRICULTURE
Mô hình nông nghiệp

QUY TRÌNH PHỤC HỒI, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH TRÊN CÂY TIÊU

Posted On August 17, 2017 at 9:45 am by / Comments Off on QUY TRÌNH PHỤC HỒI, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH TRÊN CÂY TIÊU

Quy trình chăm sóc phục hồi vườn tiêu qua các giai đoạn như: Phục hồi vườn tiêu sau thu hoạch; chăm sóc vườn tiêu giai đoạn đầu mùa mưa; chăm sóc vườn tiêu giai đoạn giữa mùa mưa; và giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.

 • Phục hồi vườn tiêu sau thu hoạch:

  • Rửa vườn: sau khi hái xả, cắt tỉa bỏ cành sâu bệnh và cành vượt, phun Eddy 72WP (500 g/phuy 200 lít) hay Norshield 86.2WG (300 g/phuy 200 lít), phun ướt toàn bộ nọc tiêu, gốc tiêu để tẩy rửa nấm bệnh còn ký sinh trên lá cây tiêu.

  • Tạo mầm hoa cho tiêu: phun Hydrophos + Hợp Trí HK 7-5-44 + TE (500 ml + 500 g/phuy 200 lít), phun 2 lần cách nhau 15 ngày, giúp cho tiêu nhanh chóng phân hóa mầm hoa, ra hoa đều.

  • Phòng trừ bệnh Chết nhanh, Vàng lá chết chậm trên tiêu: nhằm ngăn chặn nấm Phythophthora, Pythium, Fusarium xâm nhập gây hại tiêu, tưới gốc bằng Eddy 72WP (500 – 600 g/phuy 200 lít), tưới 4 – 5 lít/gốc (tùy theo tuổi cây).

  • Quét gốc: Cắt bỏ cành sát mặt đất, pha Norshield 86.2WG (50 g/1 lít nước) quét hay phun ướt đến gốc và cổ rễ.

  • Bón phân gốc, phục hồi cây: bón phân chuồng hoai (10 – 20 kg/gốc) và Hợp Trí Super Humic + Micromate (25 – 50 g + 50 g/gốc) trộn chung rải đều làm tơi xốp đất, cung cấp các nguyên tố trung – vi lượng cần thiết cho tiêu suốt vụ.

  • Tái tạo bộ rễ mới: Hợp Trí Super Humic (250 g/phuy 200 lít) tưới 4 – 5 lít/gốc, giúp ra rễ mạnh, tăng hấp thu dinh dưỡng, cây nhanh hồi phục. Kết hợp với trừ tuyến trùng hại rễ và rệp sáp gốc bằng Carbosan 25EC + Maxfos 50EC (500 ml + 500 ml/phuy 200 lít).

 • Đầu mùa mưa:

  • Chuẩn bị ra hoa: phun Bud Booster (500 g/phuy 200 lít) thúc đẩy tiêu đâm chồi và ra hoa. Khi tiêu bắt đầu đâm chồi, chuỗi tiêu nhú dài 3 – 5 cm, phun Bortrac + Hợp Trí HK 7-5-44 + TE  (250 ml + 500 g/phuy 200 lít), giúp chuỗi tiêu dài, tăng đậu hạt, ngăn ngừa hiện tượng đóng hạt bồ cào và rụng chuỗi.

  • Trừ bọ xít lưới, rầy mềm: phun Thiamax 25WG + Permecide 50EC  (50 g + 125 ml/phuy 200 lít).

  • Chống rụng chuỗi: khi tiêu tượng hạt (hạt bằng đầu tăm), phun Bortrac + Caltrac (250 ml + 200 ml/phuy 200 lít) để hạn chế rụng chuỗi.

 • Giữa mùa mưa:

  • Phòng trừ bệnh chết nhanh, vàng lá chết chậm trên tiêu: cắt bỏ cành sát mặt đất, quét Norshield 86.2WG (50 g/1 lít nước) lên thân cây và cổ rễ, kết hợp tưới gốc bằng  Eddy 72WP (500-600 g/phuy 200 lít), tưới 4 – 5 lít/gốc.

  • Nuôi hạt mau lớn: phun 2 lần Multipholate (500 g/phuy 200 lít).

  • Phòng ngừa thán thư hạt: phun Keviar 325SC + Caltrac (300 ml + 200 ml/phuy 200 lít).

 • Chắc hạt – thu hoạch đồng đều: Hợp Trí HK 7-5-44+TE (500 g/phuy 200 lít) phun 1-2 tháng trước khi thu hoạch, từ  2  đến 3 lần.

Tư vấn thông tin: 0933.067.033