BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍNH HÚT – AGRICULTURE
Mô hình nông nghiệp

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍNH HÚT

Posted On August 20, 2017 at 1:56 pm by / Comments Off on BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍNH HÚT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT


Câu hỏi: Chanh, bưởi trồng được 5 tháng. Khi cây ra lá non thì lá thì bị xoăn, sau đó bị lấm chấm và héo, chết đoạn chồi tầm 20cm. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033