SÁCH HAY TẶNG BẠN – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT – AGRICULTURE