HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHUN VÔI – KS TRẦN TRỌNG ĐỨC – AGRICULTURE