NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 92 – GÀ ĐỒI BA VÌ – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 92 – GÀ ĐỒI BA VÌ

Posted On September 14, 2017 at 11:42 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 92 – GÀ ĐỒI BA VÌ

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 92 – GÀ ĐỒI BA VÌ

Là giống gà lai giữa gà ta và gà mía và được nuôi theo điều kiện chăn thả tại vườn đồi, cho ăn bằng cám ngô nên những con gà đồi Ba Vì có chất thịt chắc. Gà trưởng thành lông bóng mượt, mào đỏ tươi, chân vàng hoặc tía. Mỗi năm, khoảng 30.000 con gà đồi được xuất ra thị trường, tiêu thụ chủ yếu tại địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận.