NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG

Posted On September 21, 2017 at 12:13 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 99 – CẢI CẦU VỒNG

Cải càu vồng được gieo trên đất mùn trộn với xơ dừa và phân hữu cơ, trong các khay ủ trong vòng 2 ngày. Sau 1 tháng, cây con có thể bắt đầu đem trồng ngoài đất. Trong suốt quá trình sinh trưởng toàn bộ quá trình bón phân, tưới nước đều được ghi lại trong nhật ký và kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường.