NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 6 – HỒNG KHÔNG HẠT QUẢN BẠ – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 6 – HỒNG KHÔNG HẠT QUẢN BẠ

Posted On September 22, 2017 at 4:56 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 6 – HỒNG KHÔNG HẠT QUẢN BẠ

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 6 – HỒNG KHÔNG HẠT QUẢN BẠ

Cùng du ngoạn quanh vườn Hồng không hạt của anh Vương Trung Hùng, để khám phá loại quả đặc biệt ngon, ngọt và giòn. Loại quả đã giúp người nông dân có thêm thu nhập từ 200-300tr/ năm.