NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 16 - CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 16 – CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN

Posted On September 23, 2017 at 6:59 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 16 – CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 16 – CHÈ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN

“Vùng Tân Cương này có nguồn nước tự nhiên chảy từ núi Tam Đảo ra Hồ Núi Cốc nên rất sạch, bên cạnh đó, cây chè được chăm sóc theo quy trình đặc biệt, chỉ dùng phân hữu cơ đã đạt chuẩn, để chăm sóc được những cây chè bền vững với nền nông nghiệp, và giữ gìn cây chè và cả sản phẩm chè thật an toàn” – ông Trần Văn Tháng, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, tp. Thái Nguyên. Nào, trong những ngày đầu đông Bắc Việt, hãy để NNS mời bạn nhâm nhi chén trà Tân Cương nóng ấm nhé.