NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 24 – RAU CẦN NƯỚC – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 24 – RAU CẦN NƯỚC

Posted On September 24, 2017 at 4:39 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 24 – RAU CẦN NƯỚC

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 24 – RAU CẦN NƯỚC

Những cánh đồng rau cần nước xanh mướt, đều nhau như ô bàn cờ trải rộng trên diện tích 200ha đã được sở NN Bắc Giang kiểm nghiệm và chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Rau cần Hoàng Lương hiện nay đã có mặt ở nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội và trong tương lai không xa sẽ tiến ra thị trường xuất khẩu.