NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 28 - CÁ DIÊU HỒNG MỸ HÀO - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 28 – CÁ DIÊU HỒNG MỸ HÀO

Posted On September 24, 2017 at 7:37 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 28 – CÁ DIÊU HỒNG MỸ HÀO

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 28 – CÁ DIÊU HỒNG MỸ HÀO

Hiện nay, nhiều thành viên của HTX Hòa Phong, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã đầu tư trang trại nuôi cá diêu hồng sạch chuẩn VietGAP nhằm tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị thương phẩm cao. Từ những trang trại này, những con cá diêu hồng chắc thịt, thơm ngon sẽ theo chân thương lái đi khắp tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh miền Bắc khác.