NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 50 – CÁ VƯỢC NƯỚC LỢ – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 50 – CÁ VƯỢC NƯỚC LỢ

Posted On September 26, 2017 at 1:56 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 50 – CÁ VƯỢC NƯỚC LỢ

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 50 – CÁ VƯỢC NƯỚC LỢ

Những con cá vược chắc thịt thơm ngon không chỉ là món ăn bổ dưỡng được nhiều thực khách ưa thích mà còn trở thành nông sản giúp nhiều hộ nuôi tại Thủy Nguyên, Hải Phòng vươn lên làm giàu. Tận dụng nguồn cá biển tự nhiên làm thức ăn và nuôi theo quy trình VietGap trong môi trường nước lợ đã giúp con cá vược sinh trưởng khỏe mạnh và chất lượng cá ổn định.