CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT – AGRICULTURE