CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

Posted On June 5, 2018 at 11:33 pm by / Comments Off on CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH SƯƠNG MAI – DOWNY MILDEW

= BỆNH ĐỐM PHẤN = BỆNH PHẤN VÀNG

≠ BỆNH MỐC SƯƠNG

TÁC NHÂN GÂY BỆNH:

Do nấm Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara gây ra.

+ Nấm Peronospora thường gây hại trên cây họ đậu.

+ Nấm Pseudoperonospora thường gây hại trên cây họ bầu bí, cây hublông.

+ Nấm Plasmopara thường gây hại trên cây nho, cây hoa mặt trời.

Mời các bạn xem thêm video để có thêm thông tin chi tiết về bệnh sương mai, cũng như cách phòng và trị bệnh:

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi!