CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ƯỚT (THỐI MỀM) TRÊN CÂY HÀNH, CÂY TỎI

Bệnh thối ướt (thối mềm) do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra. Vết bệnh thường xuất hiện trên rễ (hoặc cổ rế, gốc hành) lúc đầu có dạng trong giọt dầu về sau mô bệnh thối nhũn, màu đen. Vi khuẩn hình gậy, có nhiều lông roi bao quanh, gram âm, háo khí, có khả năng … Continue reading CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ƯỚT (THỐI MỀM) TRÊN CÂY HÀNH, CÂY TỎI