VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH DIỆT CỎ DẠI TRÊN RẪY TRỒNG CÁC LOẠI CÂY THUỘC NHÓM BẦU BÍ – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH DIỆT CỎ DẠI TRÊN RẪY TRỒNG CÁC LOẠI CÂY THUỘC NHÓM BẦU BÍ

Posted On July 14, 2018 at 8:08 am by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH DIỆT CỎ DẠI TRÊN RẪY TRỒNG CÁC LOẠI CÂY THUỘC NHÓM BẦU BÍ

Mời các bạn xem 2 video sau để nắm rõ thêm thông tin về cách diệt cỏ dại trên rẫy trồng các loại cây thuộc nhóm bầu bí:

Phần 1:

Phần 2:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033