VIDEO HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN VÀ BỆNH THÁN THƯ TRÊN XOÀI – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN VÀ BỆNH THÁN THƯ TRÊN XOÀI

Posted On July 18, 2018 at 4:32 am by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN PHÂN BIỆT BỆNH ĐỐM ĐEN VI KHUẨN VÀ BỆNH THÁN THƯ TRÊN XOÀI

Mời các bạn xem Video sau để nắm được Triệu chứng, Nguyên nhân và Cách trị bệnh Đốm đen vi khuẩn trên cây xoài:

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033