VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT PHÒNG VÀ TRỊ HIỆN TƯỢNG GHẺ XOÀI - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT PHÒNG VÀ TRỊ HIỆN TƯỢNG GHẺ XOÀI

Posted On July 19, 2018 at 12:47 pm by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT PHÒNG VÀ TRỊ HIỆN TƯỢNG GHẺ XOÀI

Mời các bạn xem 2 video sau để nắm được Triệu chứng, Tác nhân và Cách khắc phục hiện tượng ghẻ xoài:

Phần 1:

Phần 2:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033