PHÂN BIỆT BỆNH CHÁY NẮNG (SUNBURN ON ORCHID) VỚI BỆNH DO NẤM PYTHIUM GÂY RA TRÊN HOA LAN - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

PHÂN BIỆT BỆNH CHÁY NẮNG (SUNBURN ON ORCHID) VỚI BỆNH DO NẤM PYTHIUM GÂY RA TRÊN HOA LAN

Posted On July 20, 2018 at 1:11 am by / Comments Off on PHÂN BIỆT BỆNH CHÁY NẮNG (SUNBURN ON ORCHID) VỚI BỆNH DO NẤM PYTHIUM GÂY RA TRÊN HOA LAN

Mời các bạn xem Video sau để nắm được sự khác biệt giữa Bệnh cháy nắng (sunburn on orchid) và Bệnh đốm lá do nấm Pythium gây ra:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033