HIỆN TƯỢNG ĐEN MẮT CUA SẦU RIÊNG KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI

Xử lý nghịch vụ sầu riêng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao nhất cho các vùng trồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vì né được vụ thuận ở miền Đông, Tây nguyên do sản lượng lớn. Do đó, những năm gần đây nông dân có rất nhiều … Continue reading HIỆN TƯỢNG ĐEN MẮT CUA SẦU RIÊNG KHI THỜI TIẾT THAY ĐỔI