CÔNG THỨC THUỐC GIÚP HOA LAN TO, LÂU TÀN, CÁNH HOA DÀI – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÔNG THỨC THUỐC GIÚP HOA LAN TO, LÂU TÀN, CÁNH HOA DÀI

Posted On December 30, 2018 at 8:11 pm by / Comments Off on CÔNG THỨC THUỐC GIÚP HOA LAN TO, LÂU TÀN, CÁNH HOA DÀI

Tạo đường, tạo sắc tố

giúp hoa phong lan

to, lâu tàn, cánh hoa dài.

Growmore 6-30-30

2g

Pha 1 lít nước

Root Plex

1cc

Vitamin B1

1cc

Ghi chú: sử dụng 6-30-30 : Phân Lân giúp kích thích cây ra rễ (sau đó cây đâm chồi) trong giai đoạn cây ra hoa

cong thuc giup hoa lan lau tan

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033