LOẠI BỎ CÁC THUỐC BVTV CÓ CHỨA HOẠT CHẤT CARBENDAZIM, BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

LOẠI BỎ CÁC THUỐC BVTV CÓ CHỨA HOẠT CHẤT CARBENDAZIM, BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL

Posted On January 6, 2019 at 11:16 am by / Comments Off on LOẠI BỎ CÁC THUỐC BVTV CÓ CHỨA HOẠT CHẤT CARBENDAZIM, BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL

Carbendazim, Benomyl và Thiophanate Methyl là những hợp chất hóa học thuộc nhóm Benzimidazole. Trên thực vật, trong nước và ngoài môi trường, Benomyl và Thiophanate Methyl nhanh chóng bị chuyển hóa chủ yếu thành Carbendazim (Benomyl chuyển hóa sau 2 giờ trong nước, 19 giờ trong đất; Thiophanate Methyl chuyển hóa sau 2 ngày trong nước và 1 ngày trong đất).

Thuộc nhóm độc IV, LD50 qua miệng > 7.500 mg/kg, LD50 qua da >2.000 mg/kg. Là thuốc trừ nấm nội hấp, phổ tác dụng rộng, liều lượng sử dụng thông thường từ 0,2-2,0 kg,lít/ha, thời gian cách ly 7 đến 14 ngày, dư lượng tối đa cho phép trên rau 1,0-1,5 mg/kg; ngũ cốc, dưa leo 0,5 mg/kg; chuối 0,2 mg/kg; sản phẩm khác 0,1 mg/kg.

Sử dụng phòng trừ các loại nấm thuộc lớp nấm nang khuẩn (Ascomycetes), lớp nấm bất toàn (Imperfecti) và nấm đảm khuẩn (Basidiomycetes) gây nhiều loại bệnh cho nhiều loại cây trồng (đạo ôn, khô vằn, vàng lá, lem lép hạt/lúa; lở cổ rễ, đốm lá, thán thư, mốc xám, mốc sương, phấn trắng/đậu, rau, dưa, cà chua, bầu bí, ớt, khoai tây; lở cổ rễ, đốm lá, thán thư, phấn trắng/bông, thuốc lá; thán thư/ điều, hồ tiêu, thanh long; đốm lá, thán thư, khô cành khô quả, gỉ sắt, nấm hồng/cà phê; vàng rụng lá, nấm hồng, phấn trắng/cao su; mốc xám, thán thư, đốm lá, thối quả/cây ăn quả; sương mai, mốc xám, phấn trắng/hoa cảnh).

Tuy nhiên, do những hoạt chất trên có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường và có hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại (điểm a, b –  khoản 2 – điều 49 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật), ngày 03/01/2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate Methyl ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành, theo đó loại bỏ:

– 164 thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Carbendazim (55 thương phẩm chứa đơn chất Carbendazim và 109 thương phẩm chứa hỗn hợp Carbendazim và hoạt chất khác) đăng ký phòng trừ dịch hại trên 28 loại cây trồng (Carbenda supper 50SC, Carbenzim 50WP, Ticarben 50SC, Vicarben 50 SC, Love rice 66WP, Vixazol 275SC, V-T Vil 500SC, Mothantilt 850 WP, Saaf 75WP, …)

– 17 thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Benomyl (11 thương phẩm chứa đơn chất Benomyl và 06 thương phẩm chứa hỗn hợp Benomyl và hoạt chất khác) đăng ký phòng trừ dịch hại trên 08 loại cây trồng (Benofun 50WP, Viben – C 50WP, Binhnomyl 50WP, Tinomyl 50WP, …)

– 84 thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Thiophanate Methyl (28 thương phẩm chứa đơn chất Thiophanate Methyl và 56 thương phẩm chứa hỗn hợp Thiophanate Methyl và hoạt chất khác) đăng ký phòng trừ dịch hại trên 21 loại cây trồng (Binhsin 70WP, Tipo-M 70WP, Toplaz 70WP, Topsin M 70WP, Topulas 70WP, Py Saigon 50WP, …)

Theo lộ trình được Bộ Nông nghiệp & PTNT đưa ra, các thuốc BVTV có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate Methyl chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm; được buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày 03/01/2017. Đồng thời ngừng toàn bộ các thủ tục đưa vào Danh mục đối với các hồ sơ đăng ký thuốc BVTV có chứa 3 loại hoạt chất trên.

Danh sách các loại thuốc bị loại bỏ khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành theo phụ lục đính kèm