HOẠT CHẤT CARTAP LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT CARTAP LÀ GÌ?

Posted On February 2, 2019 at 4:22 pm by / Comments Off on HOẠT CHẤT CARTAP LÀ GÌ?

Tên hoạt chất :

Cartap (min 97%)

Loại thuốc :

Thuốc trừ sâu

Nhóm thuốc :

Carbamat

Danh mục thuốc :

Được phép sử dụng

Dạng thuốc :

4GR: Hạt. 50SP: Bột tan trong nước. 95SP: Huyền phù

Đối tượng phòng trừ :

4GR: Sâu cuốn lá/lúa. Sâu đục thân/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu đục thân/mía.
50SP: Sâu đục thân/lúa. Sâu đục thân/ngô. Sâu đục thân/mía.
95SP: Sâu cuốn lá/lúa. Sâu đục thân/lúa. Rầy nâu/lúa. Sâu đục thân/mía. Sâu khoang/lạc

Tác động của thuốc :

Thuốc nội hấp, tác động tiếp xúc và vị độc

Nhóm độc :

Nhóm 2

Mức độ độc :

với cá: độc trung bình, với ong: độc nhẹ

Liều lượng sử dụng :

đang cập nhật

Cách dùng :

đang cập nhật

Thời gian cách ly :

đang cập nhật

Khả năng hỗn hợp :

không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm

Đặc điểm chung :

Diệt trứng, sâu non và trưởng thành sâu miệng nhai, miệng chích hút.

Ngăn chặn sự dẫn truyền axetylcholin làm côn trùng bị tê liệt, ngừng ăn và chết