BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Posted On May 3, 2019 at 5:02 am by / Comments Off on BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Thiếu Manhê – Magiê (Mg): Lá già bị vàng nhưng gân lá còn xanh, ban đầu vàng nhẹ ở phần thịt lá, sau lan ra toàn bộ lá nhưng phần quanh gân lá vẫn xanh, cây sinh trưởng phát triển kém, trái ít, năng suất thấp.

Thiếu magiê thường xảy ra nhiều vào giữa và cuối mùa mưa, đặc biệt là trên các đất chua, đất có tầng canh tác mỏng và có nhiều quặng boxit.

Phân biệt giữa thiếu Mg và thiếu K:

Thiếu Kali thường chỉ xuất hiện trên lá già, lá non ít bị ảnh hưởng.