HOẠT CHẤT PROPINEB LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT PROPINEB LÀ GÌ?

Posted On May 26, 2019 at 9:48 am by / Comments Off on HOẠT CHẤT PROPINEB LÀ GÌ?

Trên cây trồng, Propineb ngăn cản sự trao đổi chất của nấm gây hại, làm cho nấm không tổng hợp được dinh dưỡng và chết đi.