KIẾN THỨC VỀ PHÂN BÓN

I. HOẠT CHẤT ĐA LƯỢNG 1. CHẤT ĐẠM: (N) – Thành phần quan trọng của chất diệp lục, nguyên sinh chất và axit nucleic. – Tăng sinh trưởng & Phát triển của mọi mô sống: thân, lá… – Khả năng quang hợp – Năng suất & Chất lượng. * TRIỆU CHỨNG THIẾU ĐẠM ( N … Continue reading KIẾN THỨC VỀ PHÂN BÓN