HOẠT CHẤT FENPYROIMATE LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT FENPYROIMATE LÀ GÌ?

Posted On July 15, 2019 at 4:22 pm by / Comments Off on HOẠT CHẤT FENPYROIMATE LÀ GÌ?

Thuốc chứa hoạt chất Fenpyroimate 5%, hiệu lực tuyệt vời với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của nhện hại gồm: trứng, nhện non và nhện trưởng thành. Ở nồng độ thấp (sau phun vài tuần) thuốc có tác dụng ức chế nhện lột xác.

Thuốc trừ được cả các loài nhện hại đã kháng các loại thuốc trừ nhện khác trước đó, không gây tính kháng thuốc với quần thể nhện hại.

Thuốc ít độc với người, vật nuôi, ký sinh có ích và môi trường. Thuốc tác động tiếp xúc, phổ tác động rộng, hiệu lực cao đối với nhiều loài nhện hại cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Trừ nhện đỏ hại chè, nhóm cây ăn quả có múi; trừ nhện lông nhung hại vải, nhện trắng hay nhện lông vàng hại đào, hoa hồng… bằng cách pha 10-15ml hoặc 1 gói 12ml thuốc trong bình bơm 8-10 lít nước phun đẫm đều 2 mặt lá cây, lượng phun 0,75-1 lít thuốc/ha khi thấy nhện hại xuất hiện.

Chú ý: ngừng phun thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch sản phẩm.