HOẠT CHẤT PYRACLOSTROBIN LÀ GÌ? - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT PYRACLOSTROBIN LÀ GÌ?

Posted On July 16, 2019 at 2:51 pm by / Comments Off on HOẠT CHẤT PYRACLOSTROBIN LÀ GÌ?

Pyraclostrobin được phân loại là một loại thuốc diệt nấm phổ rộng có tác dụng chống lại các mầm bệnh thực vật thuộc loại nấm ascomycete, oomycete và basidiomycete.