HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ? - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ?

Posted On July 17, 2019 at 7:16 am by / Comments Off on HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ?

Dinotefuran thuốc lưu dẫn có tác dụng tiếp xúc, vị độc, kích thích thụ quan nicotinic axetylcholin ảnh hưởng đến xinap trong hệ thần kinh trung ương côn trùng. Thuốc trừ được nhiều loại sâu miệng chích hút.