HOẠT CHẤT THIOSULTAP-SODIUM LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT THIOSULTAP-SODIUM LÀ GÌ?

Posted On July 17, 2019 at 6:52 am by / Comments Off on HOẠT CHẤT THIOSULTAP-SODIUM LÀ GÌ?

Cơ chế tác động:

Thiosultap-Sodium (Nereistoxin) có tác dụng tiếp xúc vị độc, cản trở hoạt động của cơ quan cảm nhận trong tế bào thần kinh.

Thuốc có phổ tác động rộng diệt cả trứng sâu, trừ được nhiều loại sâu miệng chích, miệng nhai.

Thiosultap-Sodium (công thức hóa học C5H13NO6S4) 97%: 464 g. Độc tính bởi  2 nhóm Thiosunphat liên kết liên hợp qua nhóm trialkyl amin hợp lực với nhau, trừ diệt hữu hiệu côn trùng, sâu, bướm, rầy, rệp …, được xử dụng nhiều trong nước & trên thế giới với các cây trồng như lúa, mì, mía, cây lá xanh, cây cảnh, cây ăn trái, cà phê, chè, bông v.v…

Hoạt chất có nhiệt độ nóng chảy 195oC, nhiệt độ sôi cao, không ô nhiễm môi trường không khí.