ĐẤT TRUNG BÌNH ( TRUNG TÍNH ) LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

ĐẤT TRUNG BÌNH ( TRUNG TÍNH ) LÀ GÌ?

Posted On October 6, 2019 at 3:03 pm by / Comments Off on ĐẤT TRUNG BÌNH ( TRUNG TÍNH ) LÀ GÌ?

Đặc điểm

+ Đất axit trung bình (đất trung bình).

+ Thích hợp cho phần lớn các loại cây trồng thông thường, trừ các loại cây ưa vôi.

Ảnh hưởng của đất đối với cây trồng

+ Lượng dinh dưỡng có trong đất luôn duy trì trạng thái thích hợp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt..

+ Quá trình hấp thu, trao đổi dinh dưỡng giữa hệ rễ cây và đất được thực hiện thuận lợi giúp cây trồng phát triển mạnh.

+ Các loại vi sinh vật có lợi trong đất hoạt động tốt trong môi trường có khoảng pH này.

Biện pháp tác động:

+ Loại đất này cơ bản không cần tác động thêm,

+ Lưu ý luôn duy trì trạng thái cân đối giữa hàm lượng vô cơ và hữu cơ để bảo vệ đất.

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033